Kalite Yönetim Politikamız
Kalite Yönetim Politikamız

Duman Metal ;Hem kendisinin hem de Çalıştığı ve çözüm ortağı olduğu müşterilerinin yurt içi ve yurt dışı piyasalarda rekabet edebilmelerini ve firmalarının sürekli gelişmesini sağlamak amacıyla süreç odaklı stratejik yönetim modelini seçmiştir.

Duman Metal Kalite Yönetim Sistemi; hızlı karar vermek ve seri olarak kararları uygulamaya geçebilmek için, minimum bürokrasi ve minimum dokümantasyon prensiplerine dayanılarak oluşturulmuştur. Bu özellikler, aşağıda belirtilmiş proje bazlı yönetim ve süreç yaklaşımları kullanılarak kazanılmış ve kalite yönetim sistemine başarılı bir şekilde entegre edilmiştir.

• Duman Metal organizasyon şemasında yer alan tüm çalışanlarının önemli bir yerde ve değerde    oldukları bilincinde olmasını ve çalışanların bilgi, deneyim ve yetenekleriyle katkısı sayesinde    Duman Metal'in kalite başarısını sağlamak,

• Mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, müşteri gereksinimlerini ivedi bir    şekilde karşılamak ve müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet sunmaya gayret etmek, 

• Arzu edilen sonuçlara daha verimli ve daha ekonomik şekilde ulaşmak için faaliyetleri ve ilgili    kaynaklarını süreç odaklı olarak yönetmek, 

• Ortak gaye ve amaç oluşturmaya liderlik ederek, şirket hedeflerini gerçekleştirmek için    çalışanlarımızı süreç içine dahil etmek, gerekli çalışma ortamları yaratmak ve bu ortamları    korumak,

• Duman Metal ; kalite hedeflerini başarma süreçlerini, Birbiri ile ilişkili imalat süreçlerine    entegre ederek gerek üretimde gerekse çalışanların verimliliğine katkıda bulunan bir sistem    olarak tanımlayarak, bu şekilde uygulamalar yapar ve yönetir,

• Veri, bilgi, deneyim ve maliyet analizine dayanan etkili kararlar almak, 

• Üretimin her aşamasında müşteri menfaatlerini en üst düzeyde gözetmek,

• Ürün ve üretim performansının sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

• Üretimi optimize ederek, hatayı önleyici teknikler kullanılmasını sağlamak ve bu sayede en az    hatalı ve en güvenilir üretimin yapılmasını sağlamak,

• Çevreyi ve doğal kaynakları koruyucu ve israfı önleyici üretimin gerçekleştirilmesini    sağlamak,

•Duman Metal yaptığı tüm üretimler ve verdiği tüm hizmetlerin sorumluluğu ve bilinci içerisinde; 

•''Müşteri Memnuniyeti'' ilkesine daima sadık kalarak, sürekli iyileştirme felsefesini işletmelerinin her biriminde uygulamaktadır. 

Copyright ©2011 Duman Metal. All rights reserved.