İsg Politikamız
İsg Politikamız

Duman Metal , yürüttüğü tüm faaliyetlerde temel insan haklarından yola çıkarak, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla "İş, Güvenlik, Yaşam" yaklaşımını şirket politikası olarak benimsemiştir ve gerek fabrikasında gerekse bulunduğu işyerlerin de çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesini hedeflemektedir.

Kadromuzda bulunan mühendis ve iş güvenliği uzmanlarımızın çabalarıyla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve OHSAS 18001 standardı doğrultusunda oluşturulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) politikamız, hedeflediğimiz çalışma ortamını ve bu ortamın sürekliliğini sağlamaktadır.

İSG politikamız uyarınca;

• İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir.

• Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek kurumsal    sorumluluğumuzdur.

• Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile uyumlu olmasını    sağlar ve sürekli geliştiririz.

• Tüm çalışanlarımız için güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı yaratmaya çalışırız.

• Faaliyetlerimizin çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için oluşturduğu riskleri düzenli analiz    eder ve sürekli azaltmayı hedefleriz.

İş Güvenliği ile ilgili bakanlıktan sertifikalı İSG Uzmanımız kontrolünde yapılan çalışmalarımız özetle şu şekildedir;

• İşyeri ortamındaki tüm tehlike ve risklerin belirlenerek ortadan kaldırılmasını veya en az düzeye indirilmesini sağlayan risk analizlerinin yapılması

• Şirket personeline ve taşeron çalışanlarına, işyeri ortamı çalışma koşullarının düzeltilmesi veya makine ve ekipmanın kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması için gerekli eğitimlerin verilmesi

• Toplu ve kişisel koruma için gerekli tedbirlerin alınması (uygun iş ekipmanı ve kişisel koruyucu seçimi vs.)

• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenen periyodik kontrollerin düzenli olarak yaptırılması

• Kaza ihtimalini önceden önlemeye de yardımcı olan bakım-onarım işlemlerinin düzenli olarak yapılması

• Kaza olasılığını en aza indirmek için gerekli bilgi ve uyarıları içeren talimatların hazırlanıp ilgili şirket personellerine tebliğ edilmesi

• Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve uygulanması

• Şartlara uygunluğun sürdürülmesi için İSG politikasının periyodik olarak gözden geçirilmesi

• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanının sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu/özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile İSG deneyimlerinin karşılıklı paylaşılması.

Copyright ©2011 Duman Metal. All rights reserved.